Pensjonat zlokalizowany jest w bliskiej odległości od jeziora Czorsztyńskiego, widok z okien rozpo�ciera si� na Tatry, Pieniny i Gorce.

Pensjonaty posiadaj� ��cznie 98 miejsc noclegowych w pokojach 2,3,4,5 osobowych z pe�nym w�z�em sanitarnym, TV, Wi-Fi
KlientomPensjonatu Karolina
oferujemy: parking, og�lnodost�pn� kuchni�, grill, karaoke, mo�liwo�� organizacji ognisk, kuligu i innych imprez towarzysz�cych.


Posiadamy wypo�yczalni� sprz�tu sportowego,
Prowadzimy szko�� WINDSURFING`u
(nr kontaktowy do instruktora: +48 600 316 571)

Przyjmujemy grupy zorganizowane, tj: Zielone Szko�y, Bia�e Szko�y, Obozy, Kolonie, Wczasowicz�w Indywidualnych

Organizujemy bankiety, imprezy integracyjne, itp.

Okoliczne atrakcje:
- zamki w Czorsztynie i Niedzicy
- ko�ci� w D�bnie (zabytek kl. "0")
- Czerwony Klasztor (S�owacja)
- sp�yw prze�omem Dunajca
Atrakcje na jeziorze:
- rejsy wycieczkowe
- sporty wodne
- w�dkowanie
- wypo�yczanie sprz�tu p�ywaj�cego
Wyci�gi narciarskie:
g�ra Wd�ar (2 km), Sromowce Wy�ne (5 km)
- przej�cia graniczne ze S�owacj� (Niedzica i Szczawnica)